Een kind of jongere kan net zo goed problemen ervaren als een volwassene. Sterker: een kind of jongere zit middenin een geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en moet de wereld nog ontdekken. Als volwassene is het vaak al niet makkelijk om problemen met jezelf of je omgeving op te lossen, laat staan voor een kind of jongere.
 
Heb je het idee dat jouw kind niet lekker in haar of zijn vel zit door bepaald gedrag dat hij/zij vertoont? Of heb jij als jongere het gevoel dat je niet weet wat je moet doen, maar je weet wel dat je de situatie waar je in zit op wil lossen? Door samen op pad te gaan, zullen we veel dingen ontdekken waar we iets mee kunnen om bepaalde problemen op te lossen. 

Het lukt maar niet om het probleem met je kind op te lossen

Soms lijkt een situatie uitzichtloos, want je weet niet wat je met je kind aan moet. Je hebt het gevoel dat je al zoveel geprobeerd hebt. Maar de situatie blijft hetzelfde. Je zou zo graag willen dat je kind meer luistert naar wat jij wil of dat je kind eens wat minder boos is of gewoon wat vrolijker is. 

Vaak speelt er iets wat jouw kind niet durft te zeggen om een reden die voor hem of haar van belang is. Het vraagt een veilige omgeving en geduld om met jouw kind echt in contact te komen. 

Door eerst individuele sessies met jouw kind te doen, kan ik als buitenstaander onderzoeken waar het ‘m in zit. Wat speelt er allemaal in het hoofd van jouw kind? Ik doe dit veelal spelenderwijs zoveel mogelijk buiten in de natuur. Het gevoel van vrij zijn (dus niet tussen 4 muren zitten) stelt het kind al wat meer op zijn/haar gemak. Na een sessie of 3 kan ik jou/jullie als ouder/ouders erbij betrekken om samen tot een oplossing te komen. 

Je voelt je als jongere niet gehoord of gezien

Als jongere wordt je geconfronteerd met heel veel nieuwe dingen in het leven: nieuwe school, nieuwe vrienden, verliefdheid, je wil je ontwikkelen, je wil vrij zijn en je hebt allerlei keuzes te maken. Het is iets wat gebeurt, want je lichaam en geest veranderen en je komt in allerlei nieuwe fases terecht. Jouw ouders moeten daarin mee ontwikkelen en dat is niet altijd makkelijk. 

Het komt regelmatig voor dat een jongere niet weet hoe hij/zij zich op moet stellen in een bepaalde situatie. Je krijgt steeds meer eigen verantwoordelijkheden, waar je steeds beter mee om leert gaan. Maar wat doe je als je er niet goed mee om weet te gaan? Als jij dingen anders ziet dan je ouders, je vrienden of de meesten van je klas? Wat als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt? Dat kan veel boosheid en verdriet oproepen. 

Door samen de natuur in te gaan en eens rustig te praten en te kijken naar hoe de natuur je kan spiegelen, krijg je steeds meer inzicht in waar jouw gevoel precies vandaan komt. Vanuit daar kan je werken naar een oplossing. Ik zal je hierbij begeleiden door het stellen van vragen waar je wat aan hebt om verder te komen. Mocht het zo zijn dat je je ouders erbij wil betrekken, dan kan dat! Uiteindelijk is het het mooiste als niet alleen jij, maar ook je ouders zich goed voelen in relatie tot elkaar!

Kinder- en jongerenclub

Het kan ook zijn dat je het zelfs niet fijn vindt om één op één in gesprek te gaan, omdat je het fijner vindt met meer leeftijdsgenoten te zijn. Dit heeft verschillende voordelen: je merkt dat je niet alleen bent die met bepaalde problemen rondloopt en je kan elkaar helpen. Deze mogelijkheid bied ik in de Kinder- en jongerenclub

Meer informatie?

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar contact

Jouw Gezinspad – Therapie en coaching