Privacy-verklaring

Ik ben de verantwoordelijke voor verwerking van gegevens, Yvette Boltze. Ik ben de eigenaar van Jouw Gezinspad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……………….

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Je gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Ik verwerk de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet. Mocht het toch nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou doorgeef, dan is dat alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je op deze website aanmeldt voor een kennismakingsgesprek, het contactformulier invult, evaluatieformulier of je aanmeldt voor een cursus of weekend, dan je gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk en bewaar alleen die gegevens met als doel je te kunnen bereiken, te weten wat je hulpvraag is, te weten hoe je mijn begeleiding hebt ervaren en om inzicht te krijgen in de doelgroep van bepaalde cursussen.

Verstrekken persoonlijke informatie

Om een therapie-/coachingstraject aan te kunnen gaan, heb ik meer persoonlijke informatie van je nodig om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor mijn casusvoorbereiding, het bijhouden van het verloop van het traject en de afronding ervan.

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Bewaartermijn

  • De Wet WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, van toepassing. Daarin staan de rechten en plichten van jou als cliënt.
  • Ik hou een dossier van je bij die jouw contactgegevens bevat, plan voor begeleiding, verloop van het traject en evaluaties. De bewaartermijn is in principe 20 jaar.

 

Rechten

  •  Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
  •  Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
  •  Je hebt als cliënt hebt er recht op om goed geïnformeerd te zijn, onder andere door het recht op inzage van het dossier dat ik over jou bijhoud. Dit dossier bevat jouw contactgegevens, plan voor begeleiding, verloop van het traject, evaluaties. De bewaartermijn is in principe 20 jaar.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige en geldende versie.

Jouw Gezinspad – Therapie en coaching